SERTIFISERINGER

Vi innehar de fleste sertifiseringer innenfor bygg og annleggsbransjen.

1
1

NB! SIDEN ER UNDER UTVIKLING! Kontakt oss

KORT OM OSS

Entek leverer grunnarbeider og infrastruktur til større og mindre prosjekter i østlandsområdet.

Våre ansatte har betydelig ansiennitet og bred bransjeerfaring, med fagbrev, sertifiseringer og spesialkompetanse innenfor selskapets fagområder.

Vi lever for å levere kvalitet, legger vekt på høy grad av sikkerhet og på å skape trivsel gjennom faglig utvikling og kompetanse. Våre anleggsledere fokuserer på arbeidsmiljø såvel som produktivitet og fremdrift. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i selskapet, og våre medareidere oppfordres til å ta aktiv del i dette arbeidet.

GRUNNARBEID