VI ER ENTEK

DETTE ER ENTEK

MED KJÆRLIGHET TIL FAGET UTFØRER VI SKIKKELIG ARBEID MED HØY KVALITET OG SIKKERHET I FOKUS

Om Entek

Entek leverer grunnarbeider og infrastruktur til større og mindre prosjekter i østlandsområdet.

Våre ansatte har betydelig ansiennitet og bred bransjeerfaring, med fagbrev, sertifiseringer og spesialkompetanse innenfor selskapets fagområder.

Vi lever for å levere kvalitet, legger vekt på høy grad av sikkerhet og på å skape trivsel gjennom faglig utvikling og kompetanse. Våre anleggsledere fokuserer på arbeidsmiljø såvel som produktivitet og fremdrift. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i selskapet, og våre medareidere oppfordres til å ta aktiv del i dette arbeidet.

KOMPETANSE

Våre ansatte har lang erfaring og god kompetanse innen bransjen. Dette er viktig for å sikre at vi leverer topp resultat – hver gang.

MILJØVENNLIG

Med fokus på miljøvennlige produkter og tjenester, utfører vi oppdrag som miljøet vårt ikke tar skader av.

100
Kvalitet
100
Ekte arbeidsglede
100
Stolthet