Samarbeid

Vi jobber sammen for å levere de beste tjenestene

Yrkesstolthet

Vi utfører arbeid og tjenester vi kan være stolte av

Miljø

Vi jobber aktivt med, og er opptatt av miljøsparende tiltak

Vi er ENTEK

ENTEK leverer grunnarbeider og infrastruktur til større og mindre prosjekter i østlandsområdet. Vi lever for å levere kvalitet, legger vekt på høy grad av sikkerhet og på å skape trivsel gjennom faglig utvikling og kompetanse.

Våre ansatte

Våre ansatte har betydelig ansiennitet og bred bransjeerfaring, med fagbrev, sertifiseringer og spesialkompetanse innenfor selskapets fagområder.

Våre anleggsledere

Våre anleggsledere fokuserer på arbeidsmiljø såvel som produktivitet og fremdrift. Helse, miljø og sikkerhet står også sentralt i selskapet.

12

fantastiske medarbeidere

Vi lever for å levere kvalitet, legger vekt på høy grad av sikkerhet og på å skape trivsel gjennom faglig utvikling og kompetanse. Våre anleggsledere fokuserer på arbeidsmiljø såvel som produktivitet og fremdrift. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i selskapet, og våre medareidere oppfordres til å ta aktiv del i dette arbeidet.